Domy z Thermopanelů

Znáte systém jménem Thermopanel? O práci s touto jedinečnou konstrukcí je mezi projektanty a architekty čím dál větší zájem a my vám vysvětlíme proč. Základ Thermo-panelu tvoří statický plášť ze dvou nosných prvků které jsou vlisovány do stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS-F bez tepelných mostů. Běžná tloušťka panelu pro obvodový plášť domu je 22 cm, což je stále velmi tenká stěna s výbornými tepelnými vlastnostmi.

„Nespornou výhodou Thermopanelu je, že z něj lze pořizovat podlahy, stěny, stropy i střechy, takže doba výstavby se zkracuje na pouhé týdny. Samozřejmě záleží na velikosti a promyšlenosti celé stavby a také na tom, jak do výstavby zasahuje klient a zda si přeje určité změny přímo jemu na míru nebo jestli si vybere typový dům, který se dá velice rychle seskládat jako stavebnice.“

Další velkou výhodou nízkoenergetických domů z Thermopanelu je možnost výstavby během celého roku, protože u této technologie je takzvaný mokrý proces buď zcela vyloučen, nebo výrazně omezen na minimum. Finální vrstvou v interiéru u tohoto způsobu výstavby jsou sádrokartony, na fasádě zateplovací systém nebo klasický obklad dřevem či jinými obkladovými materiály.

Thermopanel lze jakkoli upravovat podle potřeby, takže není problém dispozice přizpůsobit různým požadavkům. Zároveň nedochází ke kombinacím různých systémů. Tím je maximálně eliminováno používání rozdílných stavebních materiálů o jiné statické únosnosti a tepelném odporu. Právě tento fakt je velkou výhodou při tvorbě nových staveb z Thermopanelu. Snažíme se navrhovat domy s volným dispozičním řešením, u kterých je pak snadné pomocí nenosných stěn půdorysnou plochu dále členit.

Výhody a vlastnosti Thermopanelu

Při stavbě rodinného domu klademe důraz na co nejlevnější a nejrychlejší hrubou stavbu. Nepochybně také trváme na dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladech domu v budoucnosti. V současnosti, oproti dobám minulým, sledujeme výrazný nárůst nákladů ve stavebnictví. V novostavbách i v jejich budoucích provozních nákladech je navýšení cen zásadní, zejména pokud se jedná o zajištění energetických potřeb naší domácnosti - osvit, otop, příprava teplé užitkové vody atd. V případě stavby sledujeme jasný nárůst cen u výrobců, prodejců stavebních materiálů i montážních firem. Tato situace samozřejmě vyvolává poptávku stavebníků po levnější a kvalitní technologii. Dále jde i o snížení montážních nákladů.

Tomuto trendu poptávky odpovídá současná snaha o výrobu co nejuniverzálnějších stavebních prvků a o zjednodušení a zrychlení montážních prací při zachování přesnosti i kvality. Dochází k většímu využívání stavebních modulů "Thermopanel", které šetří náklady a čas vyžadovaný k montáži. Energetické hledisko, je neméně závažné. Rostoucí ceny paliv a energií stále významněji zatěžují rodinné rozpočty. Stavebník začíná klást důraz na snížení budoucích provozních nákladů a na stavbu domu se tudíž nedívá pouze z hlediska pořizovací ceny. Synonymem moderních úspor jsou nízkoenergetické domy, kde je spotřeba energie na vytápění nižší než 50 kWh/m2. Úspory souvisejí také s udržením již jednou vydané energie uvnitř domu. To se daří pouze při řízené výměně vnitřního vzduchu.

Víme, že nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme. Dodatečné zateplování je vždy poměrně nákladnou a pracnou záležitostí spojenou s rizikem nekvalitního provedení, proto je vhodné o tepelných vlastnostech objektu uvažovat už ve fázi projektové přípravy. Stavební modul "Thermopanel" optimálně splňuje velmi důležité požadavky kladené na výběr stavebních materiálů - velmi dobré tepelně izolační schopnosti, rychlost montáže a v neposlední řadě i velmi příznivou cenu. Jeho použití splňuje náročné požadavky kladené dnes na kvalitu stavebního materiálu, jednoduchost montáže a cenu.

Široké možnosti využití

Univerzální stavební modul "Thermopanel", má skutečně široké možnosti použití. Lze využít k montáži obvodových zdí, příček, podhledů atd. Možností je celá řada a i vás mohou napadnout nové, podle vašich individuálních potřeb.

Nástavba

 • Rodinné domy
 • Průmyslové objekty
 • Rekonstrukce staveb
 • Přístavby
 • Interiérové stabilní i mobilní příčky
 • Řešení půdních vestaveb - nástaveb
 • Garáže

Tepelně-izolační vlastnosti a požární odolnost Thermopanelů

Tepelně-izolační vlastnosti Thermopanelů jsou vynikající.

Stavební modul Thermopanel nepodporuje hoření - je samozhášívý.

Ekonomicko-technologická výhodnost

Proti běžným stavebním materiálům, stavební modul "Thermopanel" dosahuje nadprůměrných hodnot tepelného odporu i při menší šířce konstrukce a z tohoto důvodu odpadá manipulace s velkým množstvím těžšího stavebního materiálu. a po dobu provozu ušetříme mnoho peněz za topení a chlazení.

Výstavba nízkoenergetických domů z tenkostěnných sendvičových konstrukcí je levnější, rychlejší a méně energeticky náročná než výstavba z klasických pálených cihel.

Výhody rodinných domů z Thermopanelu

Velkou výhodou montovaných domů z modulů "Thermopanel" proti stavbě z běžných zdících materiálů, je možnost stavět i v zimě. Odpadá nutnost nechat stavbu promrznout. Podmínkou je dokončení základové desky v období, kde teplota neklesá pod +5 °C. Ostatní části stavby lze vzhledem k suchému způsobu stavění montovat i při nízkých teplotách. Po zateplení stavby lze provést i případné vnitřní omítky, keramické dlažby apod. Fasáda se dokončí v teplejším období.

Základová deska

Mezi další výhody lze uvést:

 • Stavíme rychle
 • Stavíme levně
 • Stavíme ekologicky
 • Stavíme svépomocí nebo na klíč
 • Stavíme pro další generace
 • Stavíme moderně
 • Stavíme, bydlíme a žijeme!

Ekonomická výhodnost - investice a budoucí náklady

Stavební systém z "Thermopanelů", jeho jednoduchost a bezpečnost montáže přímo vyzývá k provedení některých, či celých stavebních prací svépomocí. Jedná se tedy o materiál vhodný jak pro odborné montážní firmy, tak i pro kutily. Přednosti Thermopanelů uplatníte při suché výstavbě. Místo pracného zdění rychlá a čistá montáž.

Přínos pro stavebníky a obyvatele domu

Jednoduchá a rychlá montáž, výhodná cena, kvalita, úspora nákladů na dopravu a přesun hmot, úspora nákladů na stavební stroje a nářadí - to vše znamená nižší investiční náklady proti klasickým zděným stavbám. Z "Thermopanelů" realizujete stavbu rodinného domu za dva měsíce a za nižší náklady než u klasické stavby. Skladba obvodové stěny zaručuje při nižších nákladech na materiál vysoký tepelný odpor konstrukce, což znamená nízké provozní náklady na vytápění. Neplaťte více než je nezbytně nutné. Finanční prostředky, které ušetříte použitím "Thermopanelů" můžete investovat do vyššího komfortu Vašeho bydlení.

Snížena spotřeba energií

Otázka úspor energií patří mezi stavebníky k nejdiskutovanějším. Skutečně se není čemu divit, většinu měsíčních plateb vydáme právě za energie. Jedná se v drtivé většině o placené energie, jejichž zdražování je skutečností se kterou musíme počítat. Realizujeme-li úsporu s využitím levných paliv, snižujeme si tím komfort bydlení, zvyšujeme nárok na obsluhu, hrozí nebezpečí požáru a dochází k vyššímu ekologickému zatížení životního prostředí. Proto se velice vážně věnujeme reálnému snížení spotřeby energie. V projektu jsou zahrnuta taková opatření, která nevyžadují aktivní účast uživatelů domu. Podívejte se na porovnání vlastností s jinými materiály.

Hrubá stavbaVýsledný dům

Stavba zdiVýsledný dům

Text a obrázky jsou převzaty ze stránek našeho dodavatele, aaathermodum.cz.

Design © 2006 mlangy & alpha studio